508-165-307
 biuro@ksiegowosc.bydgoszcz.pl

 

Przygotowywanie sprawozdań finansowych

Dla większości przedsiębiorstw, zarówno małych, jak i dużych końcówka roku to bardzo stresujący, a zarazem ważny czas, bowiem wiąże się z przygotowaniem sprawozdań finansowych. Wystarczy pomoc biura rachunkowego, by w dokumentach zapanował ład i porządek. Na czym polega ta usługa?

Jak przygotować sprawozdanie finansowe?Firmy zobowiązane do przygotowania sprawozdania finansowego, muszą się trzymać ściśle określonej formy, w jakiej powinny wyglądać te dokumenty. Pracując nad nimi należy przede wszystkim kierować się rzetelnością oraz przejrzystością. Dzięki temu urząd, do którego dokumenty trafią, będzie mógł je przeanalizować bez większych problemów. Przygotowywane sprawozdanie finansowe to rodzaj raportu, który przedstawia w formie zestawień liczbowych sytuację i kondycję finansową firmy. Najczęściej przedsiębiorstwa mają 3 miesiące na skonstruowanie pełnej formy dokumentacji, od dnia, w którym kończy się rok obrotowy. Tego typu zestawienie umożliwia świadome i trafne dalsze zarządzanie działalnością gospodarczą.
 
Obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli spółki jawne i partnerskie. Firmy, które uzyskały niższy przychód netto niż 2 miliony euro, nie muszą sporządzać tego typu dokumentów. Ponadto istnieje wiele firm, które mogą składać uproszczone dokumenty, pod warunkiem, że suma aktywów nie przekroczyła 1,5 miliona złotych dla jednostek mikro, a także 17 milionów złotych dla małych jednostek.

Jak stworzyć sprawozdanie finansowe?Dokument, jakim jest sprawozdanie finansowe warto przygotowywać etapami. We wstępie należy zawrzeć najważniejsze dane, między innymi nazwę i siedzibę firmy, a także wskazać czas trwania działalności i okresu, który obejmuje sprawozdanie. Dodatkowo dokumenty powinny zawierać takie informacje, jak zasady prowadzenia rachunkowości. Należy też pamiętać o zawarciu bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji dodatkowych, takich jak objaśnienia. Oprócz sprawozdań rocznych, niektóre przedsiębiorstwa wykonują także półroczne i kwartalne.