508-165-307
 biuro@ksiegowosc.bydgoszcz.pl

 

Akcyza i obowiązek rejestracji online

Przepisy i wszelkie regulacje zmieniają się niemalże systematycznie, przez co wymusza to obowiązek śledzenia tych zmian. Podatek akcyzowy wciąż budzi wiele kontrowersji wśród małych i większych przedsiębiorstw, a mimo że wszyscy o tym słyszeli, mało kto zdaje sobie sprawę czym on tak naprawdę jest. Warto zatem znać znajomość zasad płatności i kto mu podlega.

Czym jest podatek akcyzowy?Jest to podatek pośredni, którego wartość jest wliczana w cenę sprzedaży danego towaru. Najczęściej jest on nakładany na niektóre wyroby konsumpcyjne, a płatność spoczywa na konsumencie. Według obowiązujących przepisów i ustaw o podatku akcyzowym, opodatkowaniu podlegają między innymi wyroby tytoniowe i energetyczne, napoje alkoholowe, w tym alkohol etylowy, a także samochody. Podatkiem objęta jest nie tylko produkcja tych wyrobów, ale też import, sprzedaż i nabycie wewnątrzwspólnotowe.

Unowocześnienie procesów rejestracji akcyzyNowoczesne technologie szturmem podbiły niemalże każdy sektor rynku i towarzyszą nam w każdej, codziennej czynności. Wraz z postępem technologicznym, papierowe zgłoszenia rejestracyjne dotyczące akcyzy, zostały na początku lutego 2021 roku zastąpione elektronicznymi. Wprowadzenie tej zmiany sprawiło, że podmioty, które do tej pory nie miały takiego obowiązku, muszą się zarejestrować lub przeprowadzić aktualizację dla wszystkich podatników akcyzy. By móc w pełni wypełnić obowiązek rejestracyjny, należy wypełnić niezbędne formularze elektroniczne i przygotować pełnomocnictwo.

Obowiązek rejestracji podatku akcyzowego dotyczy wszystkich podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w obszarze podatku akcyzowego. Są to między innymi podmioty nabywające alkohol etylowy całkowicie skażony, podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego, który nabywa gaz, energię elektryczną lub szusz tytoniowy, a także pośredniczące podmioty węglowe oraz gazowe. Rejestracja obejmuje także podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, np. wojsko, policja, szkoły czy GOPR, które zużywają zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze i żeglugowe, gaz LPG, które nie były do tej pory objęte obowiązkiem rejestracji. Należy jednak pamiętać, by rejestracji podatku akcyzowego dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności lub przed rozpoczęciem działalności.