508-165-307
 biuro@ksiegowosc.bydgoszcz.pl

 

Usługi księgowe

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą oferujemy usługi księgowe zarówno w formie kompleksowej obsługi firm, jak i wsparcia w obszarze wskazanym przez klienta. Skorzystanie z usług zewnętrznej firmy stanowi dla przedsiębiorców znaczne odciążenie w codziennych obowiązkach związanych z prowadzeniem działalności. Księgowość powierzona specjalistom z biura rachunkowego to oszczędność nie tylko czasu, ale i pieniędzy.

Nasze biuro rachunkowe zapewnia wsparcie przy dopełnieniu obowiązków, jakie wymagają od przedsiębiorców aktualne przepisy prawa. Wśród oferowanych przez nas usług znajduje się:

  • prowadzenie ksiąg handlowych,
  • prowadzenie KPiR,
  • prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • prowadzenie ewidencji podatku VAT,
  • audyt ksiąg oraz ewidencji,
  • rozliczanie zagranicznych transakcji,
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych.

Prowadzenie ksiąg handlowych

Pełna księgowość regulowana jest przez ustawę o rachunkowości, która nakłada na spółki handlowe kapitałowe obowiązek szczegółowego rozliczania wszystkich zdarzeń gospodarczych. Przepisy wymagają od niektórych podmiotów wyjątkowo szczegółowego opisywania finansów firmy. Nie jest to proste zadanie, dlatego oferujemy w tym zakresie kompleksową usługę.

Prowadzenie KPiR

Zajmujemy się dokładną rejestracją wszystkich przychodów oraz rozchodów firmy (tzw. księgowość uproszczona).

Prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego

Usługa skierowana jest do podatników, którzy wybrali opłacanie podatków w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Nie tylko prowadzimy ewidencję przychodów, ale też obliczamy podatek do zapłaty, prowadzimy rejestry transakcji i więcej.

Prowadzenie ewidencji podatku VAT

Wyręczamy naszych klientów w obowiązku prowadzenia rejestru sprzedaży i zakupów VAT, który umożliwia sporządzenie prawidłowej deklaracji podatkowej, a także JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego).

Audyt ksiąg oraz ewidencji

Weryfikujemy prowadzoną dokumentację pod kątem zgodności z wymogami nałożonymi przez przepisy oraz przyjętą polityką rachunkowości.

Rozliczanie zagranicznych transakcji

Pomagamy naszym klientom w rozliczaniu skomplikowanych transakcji handlowych międzynarodowych (różnice kursowe przy zagranicznych transakcjach kupna-sprzedaży, WDT, WNT i nie tylko).

Przygotowanie sprawozdań finansowych

Zapewniamy przygotowanie rzetelnych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Podstawowymi elementami tego dokumentu są: bilans, rachunek zysków oraz strat, zestawienie zmian w kapitale, a także informacja dodatkowa.