508-165-307
 biuro@ksiegowosc.bydgoszcz.pl

 

Sporządzanie list płac

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia nawet jednego pracownika pozostającego z nim w stosunku pracy ma obowiązek sporządzania listy płac. Jest to dosyć skomplikowana procedura, dlatego najczęściej powierza się ją wyspecjalizowanym w tego typu działaniach firmom. Cały proces może się odbyć dopiero w momencie, kiedy ustalone będą zasady potwierdzania obecności w zakładzie pracy. Wtedy jesteśmy w stanie ustalić, w jakim wymiarze pracowała dana osoba, a także w jakim okresie. W końcu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ także ewentualne zwolnienie lekarskie.

Wszystkie czynniki takie jak ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne czy też pobieranie zaliczki na podatki należy wziąć pod uwagę. Dlatego też sporządzanie list płac jest wymagającym zadaniem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, które pozwala nam bez problemu rozliczyć każdy system – godzinowy, prowizyjny czy też na akord. Wyliczymy również składniki takie, jak różnego rodzaju premie czy też dodatki stażowe oraz funkcyjne.