508-165-307
 biuro@ksiegowosc.bydgoszcz.pl

 

Outsourcing księgowy

Coraz więcej osób decyduje się na odważny krok, jakim jest założenie własnej działalności gospodarczej. Należy się jednak liczyć z obowiązującymi przepisami prawnymi, które nieustannie się zmieniają, co może przysporzyć czasami problemów. By ich uniknąć, warto zlecić prowadzenie prac księgowych specjaliście lub firmie zewnętrznej na zasadzie outsourcingu księgowości. Czym jest ta metoda? Sprawdź!

Czym jest outsourcing księgowy?

Proces ten polega na przejściu obsługi wybranych zadań księgowych. Decydując się na ten krok, można liczyć na wzrost efektywności obsługi, spadek kosztów czy ryzyka operacyjnego. Dodatkowo dzięki outsourcingowi księgowemu można zapewnić ciągłość działania przedsiębiorstwa, a także skoncentrować się na głównym obszarze działalności.

Co wlicza się w outsourcing księgowy?

W przypadku szeroko pojętych usług księgowych, w ramach outsourcingu księgowego zalicza się przede wszystkim sprawdzanie przekazywanych dokumentów, głównie pod kątem formalnym oraz merytorycznym, prowadzenie ksiąg handlowych, a także analizowanie zapisów na kontach rozrachunków pieniężnych i publicznoprawnych, środków trwałych, kontrahentów czy kosztów i przychodów. Dodatkowo outsourcing księgowy obejmuje prowadzenie bieżących zapisów księgowych różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych, prowadzenie rozliczeń na kontach syntetycznych oraz analitycznych, liczne rozliczenia podatkowe, a także wykonywanie sprawozdań do Urzędu Skarbowego, Statystycznego czy ZUS.

Jak widać korzyści z outsourcingu księgowego jest wiele, a najważniejszą jest możliwość skupienia się na prowadzeniu biznesu. Warto zaznaczyć, że usługa ta jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb, a także świadczona z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Ponadto jest to ogromna oszczędność kosztów. Taka współpraca to zatem rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy, bowiem małe firmy docenią optymalizację kosztów prowadzenia księgowości, natomiast duże podmioty kompleksową ofertę i możliwość załatwienia wielu kwestii w jednym miejscu.