508-165-307
 biuro@ksiegowosc.bydgoszcz.pl

 

Prowadzenie ksiąg handlowych

Niemal każdy przedsiębiorca, zarówno małej firmy, jak i dużej, ma obowiązek dokładnego prowadzenia ksiąg handlowych swojej firmy, a także wyliczania i uiszczania podatków. W sytuacji, gdy właściciel nie dysponuje odpowiednią ilością czasu lub wystarczającą wiedzą w tym zakresie, warto skorzystać z umiejętności specjalistów, którzy są na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawnymi. Czym dokładnie zajmują się księgowi i jaką pomoc oferują?

Czym są księgi handlowe?

Są to dokumenty, zawierające zbiór zdarzeń finansowych w firmie. Powinny one być prowadzone przede wszystkim systematycznie i skrupulatnie. Ich zawartość to przede wszystkim wykazy obrotów i sald, a także informacje dotyczące aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Choć nazwa wskazywałaby na grubą i ciężką księgę, w dzisiejszych czasach, księgi handlowe prowadzone są w formie elektronicznej, przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych. By mieć pewność, że wszystkie dokumenty są gromadzone w odpowiednim czasie, warto ten obowiązek powierzyć specjalistom. Fachowcy, tacy jak pracownicy naszego biura rachunkowego, zajmą się kompleksową obsługą na każdym poziomie, niezależnie od wielkości firmy.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych i z czego one się składają?

Za pomocą czynności, jaką jest prowadzenie ksiąg handlowych, możliwa jest wnikliwa weryfikacja obecnej sytuacji finansowej w danej firmie. To właśnie kwestie finansowe są przejrzyście rejestrowane w tego typu dokumentach. Niektórzy podatnicy, mają obowiązek prowadzenia księgi handlowej. Mowa tutaj między innymi o spółkach kapitałowych, spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych, a także osobach fizycznych i spółkach, których roczny przychód przekracza równowartość ustanowionego limitu. W przypadku nieprzekroczenia limitu, istnieje możliwość przejścia na księgowość uproszczoną w postaci ryczałtu lub księgi przychodów i rozchodów.

Wspomniane wcześniej księgi handlowe prowadzone przez przedsiębiorców składają się z kilku elementów, takich jak dziennik, który zawiera chronologiczny spis zdarzeń gospodarczych firmy, a także księga główna, która złożona jest z kont syntetycznych. Prowadzona księga handlowa składa się również z ksiąg pomocniczych, które zawierają dodatkowe informacje o zdarzeniach opisanych w księdze głównej, a także z zestawień obrotów i sald oraz inwentarza, czyli zestawienia aktywów i pasywów.

Kontrola najważniejszych elementów firmy

Finanse to najważniejszy element każdej firmy, dlatego nic dziwnego, że właściciel chce mieć pełną kontrolę nad funkcjonowaniem poszczególnych filarów przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest zatem wykonywanie w ramach pełnej księgowości rzetelnych sprawozdań finansowych i umieszczenie ich w prowadzonej księdze handlowej. Pozwala to na wprowadzanie ewentualnych korekt do budżetu czy planowanie konkretnych zasobów.
Sporządzanie tego typu dokumentów umożliwia również przygotowywanie rocznych i miesięcznych raportów finansowych. Jest to niezwykle istotny punkt księgowości, bowiem jest to główny składnik prowadzonych ksiąg handlowych. Daje to możliwość obserwowania wyników działalności gospodarczej.

Współpraca z biurem księgowym – szereg korzyści

Biuro rachunkowe to niezawodna instytucja, która jest w stanie zapewnić przedsiębiorcy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Dzięki temu właściciel zarówno małej, jak i dużej firmy może być zwolniony z części obowiązków. Większość dokumentów, takich jak prowadzona księga handlowa, musi być sporządzana w sposób profesjonalny, co przekłada się na efektywną współpracę pracodawcy z pracownikiem. Korzystanie z pomocy pracowników biura rachunkowego niesie za sobą szereg korzyści, takich jak doradztwo w zakresie optymalizacji wysokości przychodów i kosztów, a także rozliczanie podatków.

W ostatnich latach zauważono przyrost zainteresowania tego typu usługami. Coraz więcej przedsiębiorców zatrudnia odpowiednią kadrę specjalistów, którzy są w stanie prowadzić księgi handlowe, jak i pełną księgowość, ewidencję przychodów czy inne sprawy kadrowo-płacowe.