508-165-307
 biuro@ksiegowosc.bydgoszcz.pl

 

Slim VAT

Jak zawsze z początkiem nowego roku kalendarzowego czekają nas zmiany w przepisach, nowe ustawy czy podwyżki cen. Nie inaczej było w tym roku. Zmiana ta jednak jest bardzo korzystna, bowiem dotyczy uprowadzenia prowadzenia działalności gospodarczej, a ta jak wiadomo wymaga stalowych nerwów i systematyczności w uzupełnianiu i dostarczaniu dokumentów do odpowiednich urzędów i organów państwowych.

Nowoczesność przede wszystkimWraz z rozpoczęciem 2021 roku, 1 stycznia wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące rozliczeń podatków. Slim VAT to rozwiązanie prawne, które dotyczy podatku od towarów i usług. Celem jego prowadzenia była regulacja, która sprawiała, że był on prosty w obsłudze, a także dostosowany do lokalnej specyfiki państwa. Jak wiadomo nowoczesne technologie towarzyszą nam niemalże na każdym kroku w codziennym życiu, dlatego i w tym sektorze nie mogło być inaczej. Zastosowanie technologii i e-usług sprawiło, że sprawy administracyjne można załatwiać szybciej. Slim VAT to zminimalizowanie do minimum formalności, przez co prowadzenie działu księgowo-finansowego zostało bardzo usprawnione w mniejszych i większych przedsiębiorstwach.

Korzyści płynące z prowadzenia Slim VATWprowadzenie Slim VAT wiąże się z wieloma korzyściami. Zaliczyć do nich możemy między innymi uproszczony sposób korekty faktur, spójne kursy walut, korzyści przy odliczaniu VAT, a także wydłużenie terminu do odliczania podatku. W przypadku rozliczeń, Slim VAT zakłada, że nie trzeba gromadzić potwierdzeń otrzymania faktur korygujących oraz oczekiwać na ich dostarczenie. Dodatkowo nie trzeba dokonywać korekt deklaracji. W przypadku ujednolicenia kursów walut, podatnik może zastosować takie same zasady przeliczania ich, jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.

Ułatwienia wynikające z prowadzenia Slim VAT dotyczą także eksporterów, bowiem do zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów, termin wywozu został wydłużony od 2 do 6 miesięcy. Wydłużenie poprawi sytuację eksporterów oraz rozwiąże problem dostaw długoterminowych.