508-165-307
 biuro@ksiegowosc.bydgoszcz.pl

 

Prowadzenie KPiR

Bycie przedsiębiorcą wiąże się z wieloma obowiązkami, które należy systematycznie spełniać. Jednym z nich jest prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów. Dotyczy się to nie tylko jednoosobowych działalności gospodarczych, ale też osób, które mają spółki cywilne lub jawne. Na czym ten proces polega?

Czym jest książka przychodów i rozchodów?

Księgowość to nieodłączny element własnej działalności i nie tylko. Wspomniana wcześniej książka przychodów i rozchodów to narzędzie księgowe, które służy do bieżącej ewidencji i księgowania różnego rodzaju przychodów i wydatków prowadzonej przez nas firmy. Jest to jedna z najprostszych form rozliczania się przedsiębiorstwa z Urzędem Skarbowym, pod który firma podlega.

Systematycznie ją uzupełniając, należy pamiętać o takich pozycjach, jak przychód, zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych, poniesione wydatki związane z prowadzeniem firmy czy koszty prac badawczo-rozwojowych.

Do prowadzonej księgi przychodów i rozchodów nie trzeba wpisywać informacji dotyczących zaliczek, ponoszonych na poczet dostawy lub sprzedaży towarów oraz wykonania usług, kosztów inwestycji w czasie ich realizacji, a także obrotu opakowaniami zwrotnymi, które są wydawane za kaucją. Pominąć można również informację na temat jednorazowej pomocy w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej, np. dotacji z Urzędów Pracy czy dotacji z Unii Europejskiej.

Jak należy prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Systematyczność jest w tym przypadku kluczem do sukcesu. Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona przez podatnika w sposób rzetelny i niewadliwy, czyli zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru. Dokument uważa się za rzetelny, jeśli wpisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Uzupełnianie można zlecić księgowej lub wykonywać tę czynność samodzielnie.

Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów, a kto jest zwolniony z tej czynności?

Księgowość w przedsiębiorstwie, która obejmuje prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów dotyczy przede wszystkim osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność, rozliczając się na zasadach ogólnych lub podatku liniowego. Obowiązek ten spoczywa również na firmach i spółkach handlowych. Zwolnione natomiast z tego obowiązku są przede wszystkim osoby, których wiek lub stan zdrowia nie pozwala na to, a także podmioty, które prowadzą działalność z zakresu rolnictwa. Zwolnienie uzyskać można w Urzędzie Skarbowym.