508-165-307
 biuro@ksiegowosc.bydgoszcz.pl

 

Prowadzenie ewidencji podatku VAT

Coraz więcej osób decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Wiąże się to nie tylko z wieloma obowiązkami, ale też dokumentami, które należy na bieżąco sporządzać, a także dostarczać do stosownych urzędów. Głównym czynnikiem, który motywuje ludzi do prowadzenia własnej księgowości jest cena. Jest to możliwe dzięki wielu programom, które są dostępne na rynku. Dzięki nim można samodzielnie wystawić faktury czy prowadzić ewidencję podatku VAT. Jednak w niektórych przypadkach lepiej skorzystać z pomocy specjalisty, który odciąży nas od tych obowiązków.

Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT

Przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w Urzędzie Skarbowym jako podatnicy związani z towarami i usługami, są zobligowani do prowadzenia ewidencji podatku VAT, czyli rejestru sprzedaży i zakupów. W takim przypadku rejestr sprzedaży umożliwia prawidłowe wyliczenie wszystkich kwot podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, a rejestr zakupów, pozwala na określenie wysokości podatku naliczonego, który podlega odliczeniu.

Osoby zarządzające własną firmą, najczęściej zlecają prowadzenie ewidencji podatku VAT osobom postronnym, w tym przypadku księgowym. Rejestr ten od 2018 roku musi być zapisywany w formie elektronicznej przy użyciu stosownych dokumentów. Niezależnie czy prowadzimy firmę małą czy ogromne przedsiębiorstwo.

Co zawiera ewidencja podatku VAT

Zarówno rejestr zakupu, jak i sprzedaży stanowi bardzo ważny element w księgowości firmy. Zobowiązuje nas to do wypełniania deklaracji rozliczeniowych miesięcznych lub kwartalnych. Wszystko zależy od tego, na jakie opodatkowanie zdecydował się właściciel firmy, w momencie jej zakładania. Wypełnione deklaracje należy zawsze dostarczać do 25-tego dnia miesiąc następującego po okresie rozliczeniowym. Prowadzenie ewidencji podatku VAT związane jest więc z wypełnianiem wielu dokumentów, w których powinny być zawarte pewne dane, takie jak przedmiot i podstawa opodatkowania, wysokość kwoty podatku należnego, wysokość korekt, a także wysokość podatku naliczonego, który obniży kwotę podatku należnego.

Dodatkowo prowadząc ewidencję podatku VAT należy zamieścić w dokumentach dane, które posłużą do identyfikacji wykonanych transakcji. Są to numer NIP lub numer, za pomocą którego system odnajdzie podatnika.

Z dniem 1 października 2020 roku wchodzi w życie nowy bardziej rozbudowany JPK VAT w związku z tym, przedsiębiorcy będą musieli podawać na Fakturze bardziej szczegółowe dane sprzedawanego towaru lub usługi.